Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 2

Episode 2 of 2

Tha Gilleasbuig MacDhòmhnaill a' cluinntinn sgeulachdan mu thatùan dhaoine. Gilleasbuig MacDonald talks to people who have experienced being inked.

Seòladair, punc, seanmhair agus oileanach. Dè an dàimh a tha eadar na daoine seo? 'S dòcha nach tig na h-adhbharan seo gu d' inntinn - fasan, reubaltachd, fèin-aithne, ealain, agus cuimhneachan - ach seo cuid de na h-adhbharan a th' aig daoine tatù fhaighinn. Anns an dàrna prògram seo tha Gilleasbuig MacDhòmhnaill a' còmhradh ri daoine mu na tatùthan aca agus a' cluinntinn mu aithreachas, cofhurtachd agus mu làithean a dh' fhalbh. Carson a fhuair iad 'ad sa chiad dol a-mach? Dè na smuaintean a th' aca mun deidhinn a-nis? Am faigheadh iad tatù eile? Nam measg tha cuid ag iarraidh feadhainn ùra agus cluinnidh Gilleasbuig mu na tha 'd a' beachdachadh air. Tha e cuideachd a' bruidhinn riutha nuair a thig an là na tatùthan ùra fhaighinn. Tha sgeulachdan aig gach neach agus thèid an innse ann an 'Craiceann na Chanabhas'.

What connects a retired sailor and a punk, a grandmother and a student? Maybe fashion, rebellion, identity, art, and remembrance don't immediately come to mind, but these are just some of the reasons people choose to get inked. In this programme Gilleasbuig MacDonald speaks to people about tattoos and hears about their thoughts and feelings regarding them, the regrets if any, the comfort and the memories. Why did they decide to get them done, how do they feel about them now and would they get more? Among them, some do want more tattoos and Gilleasbuig hears the ideas they have for their planned art work. He also hears from them when the day of their tattoo appointments arrives. Each individual has his and her own story and they are all told in 'Craiceann na Chanabhas'.

30 minutes

Last on

Sun 15 Jan 2017 10:00

More episodes

Previous

Next

You are at the last episode

See all episodes from Craiceann na Chanabhas

Music Played

Broadcasts