Main content
Sorry, this episode is not currently available

29/07/2016

Mairead NicIllinnein is Art MacCarmaig le ceòl, òrain is fealla-dhà. Mairead MacLennan and Arthur Cormack play requests.

Mairead NicIllinnein is Art MacCarmaig le ceòl, òrain is fealla-dhà. Fònaibh gu 08000 967050 le ur dùrachdan. Ma tha sibh airson duine ainmeachadh cuiribh ur dùrachdan gu 08000 967050 neo gu durachdan@bbc.co.uk
Mairead MacLennan and Arthur Cormack present this request show including Gaelic music and lots of fun. Send your requests to 08000 967050 or email durachdan@bbc.co.uk.

1 hour, 57 minutes

Last on

Fri 29 Jul 2016 18:00

Music Played

 • FERGIE & JOHN MACDONALD

  Aly Bain's Jig; Eriskay Lilt Jig; Pirates of Leverburgh

  • Connections.
  • Rannoch Music.
  • CD-111.
 • Archie Grant

  Bhatarnis

 • WILLIE JOHN MACAULAY

  cliu na hearadh

  • LAND OF MY BOYHOOD.
  • HARMASAIG.
  • HPLP-001.
 • NESS MELODEON BAND

  Gaelic Waltzes: Air m'uilinn 's mi nam aonar/An teid thu leam a Mhairi/Bean a Chotain Ruaidh/Fo ghruaimean cha bhi mi'n diugh

  • CEILIDH SA CHEANN-A-TUATH.
  • COMUNN EACHDRAIDH NIS.
  • NONE.
 • Hugh Matheson

  An Eala Bhan

  • GAELIC FEATURE DONALD MACDONALD OF N.UIS.
  • RNG.
  • RNG-504.
 • Mary Ann Kennedy & Na Seoid

  SIOS DHAN AN ABHAINN (DOWN TO THE RIVER TO PRAY)

  • MARY ANN KENNEDY & THE SEOID.
  • WATERCOLOUR.
  • WCMCD-033.
 • Calum Campbell, Calum Iain MacCorquodale & Iain McLachlan

  ACCORDION AND GOOSE: Strathspeys: Balmoral Castle/South Uist Golf Club

  • Iain McLachlan - An Island Heritage.
  • Springthyme Records.
  • SPRCD-1022.
 • JOHN TONKAN MACDONALD

  BALAICH AN IASGAICH

 • Na h-Oganaich

  SABHAL IAIN 'IC UISDEIN

  • GUN STAD.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-53.
 • Donald Lindsay

  THE BAYS OF HARRIS

  • TO THE DRUM OF THE SEA.
  • REL RECORDS.
  • R2CD-2012.
 • Tom Sloss

  SEINNIDH MI DAN DO DH'EILEAN MO GHRAIDH

 • DONALD JOHN MACDONALD

  AM BATA BEAG

 • Alasdair Fraser & Ms Natalie Haas

  CALLIOPE HOUSE; MACARTHUR ROAD; FRANK'S REEL

  • FIRE AND GRACE.
  • CULBURNIE.
  • CUL-121.
 • Donald McInnes

  FAILTE DO'N EILEAN SGITHEANACH

 • Uist And Benbecula Accordion And Fiddle Club

  FAGAIL GHLASCHU/FAREWELL TO NIGG/AIR AN TRAIGH

  • THE FIRST TWENTY YEARS - UIST & BENBEULA ACCORDION AND FIDDLE CLUB.
  • UIST & BENBECULA ACCORDION & FIDDLE CLUB.
  • NA.
 • Jenna Cumming

  CIANALAS NA HEARADH

  • KINTULAVAIG.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-36.
 • Mànran

  O GUR DUINE TRUAGH MI/COTA MOR EALASAID/'S IOMADH RUD CHUNNA MI

  • MANRAN.
  • MANRAN RECORDS.
  • MAN02.
 • Donnie Munro

  CHA TILL

  • HEART OF AMERICA.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-291.
 • John Morrison

  O 'S e Iosa Fear Mo Ghraidh

 • Trail West

  GAELIC WALTZ: UIBHIST MO GHRAIDH/LAG NAN CRUACHAN/NAN CEADAICHEADH AN T-SIDE DHOMH/CLACHAN GHLINN-DA- RUADHAIL

  • One That Got Away.
  • Tyree Records.
  • 1.
 • Calum Alex Macmillan & Na Seoid

  AN GAIDHEAL 'S A LEANNAN

  • MARY ANN KENNEDY & NA SEOID.
  • WATERCOLOUR MUSIC LTD 2008.
  • WCMCD-033.
 • Calum Alex Macmillan & Na Seoid

  AN GAIDHEAL 'S A LEANNAN

  • MARY ANN KENNEDY & NA SEOID.
  • WATERCOLOUR MUSIC LTD 2008.
  • WCMCD-033.
 • Angus MacKenzie & Kenneth MacKenzie

  See the Bodachan / Portree Bay / Stormy Hill

  • Piob is Fidheall.
  • Mabou Mines Records.
  • MMRCD-001.

Broadcast