Main content
Sorry, this episode is not currently available

22/07/2016

Mairead NicIllinnein is Ailig Bhaltois le ceòl, òrain is fealla-dhà. Mairead MacLennan and Alec MacDonald play requests.

Mairead NicIllinnein is Ailig Bhaltois le ceòl is fealla-dhà. Thèid na h-òrain a thaghadh leis an luchd-èisteachd agus ma tha sibh pèin airson dùrachd a chuir gu càirdean no caraidean, carson nach fàg sibh teachdaireachd air ar duilleag Facebook, no cuiribh post-dealain gu durachdan@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh air 08000 967050.
Mairead MacLennan and Alec MacDonald with music and chat. The songs played are requested by the audience and if you wish to send a message to family or friends, you can leave the details on our facebook page, email durachdan@bbc.co.uk or use the free phone on 08000 967050.

1 hour, 57 minutes

Last on

Fri 22 Jul 2016 18:00

Music Played

 • CAST EWE CEILIDH BAND

  JIGS: PRICE OF A PIG/THE SKYLARK'S ASCENSION/KENNY MACDONALD

  • DEMO CD 2007.
  • CAST EWE.
  • CD-01.
 • Calum Kennedy

  EILEAN FRAOICH

 • Mairi MacInnes

  AON, DHA, TRI (ONE, TWO, THREE)

  • Tickety Boo.
  • GREEN-TRAX RECORDS.
  • CD TRAX-211.
 • Pipe Major Donald MacLeod

  EILIDH

 • Michael Garvin & THE ARDMHOR CEILIDH BAND

  GAY GORDONS: DA GUISERS/THE SHORES OF LOCH BEE/THE MAIDS OF KINTAIL

  • THE DAY AFTER TOMORROW.
  • ARC.
  • ARCD001.
 • Dr. Angus MacDonald

  EILEAN UIBHIST MO RUIN

  • AM FIANAIS UIBHIST.
  • comann eachdraidh uibhist a tuath.
  • na-01.
 • Kitty MacLeod

  LEODHAS MO GHRAIDH

 • Blair Douglas

  KATE MARTIN'S WALTZ

  • BENEATH THE BERET.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-02.
 • Runrig

  Tillidh Mi

  • PLAY GAELIC.
  • LISMOR RECORDINGS.
  • LCOM-9026.
 • Donnie Murdo MacLeod

  PREUSANTAN

  • Donnie Dotaman.
  • Ceol Records.
  • CRCS-125.
 • The Vatersay Boys

  BOLD O'DONOHUE/THE GARDEN WHERE THE PRATIES GROW//KISHORN COMMANDOS/COCK OF THE NORTH/OLD HIGHLAND AIR

  • THE SOUND OF VATERSAY.
  • THE VATERSAY BOYS.
  • TRTV-004.
 • Donnie Large MacDonald

  AR BAILE

  • HERE COMES DONNY.
  • LISMOR.
  • LILP-5064.
 • KENNETH CAMPBELL

  THA MI'N DUIL RI BHITH TILLEADH

  • CEOL UIBHIST 11.
  • CEOLAS UIBHIST LTD 2009.
  • CEOLAS-1109.
 • DONALD ARCHIE MACKINNON

  EILEAN SGIATHANACH NAM BUADH

  • A SKye Ceilidh.
  • Beltona.
  • SBE 139.
 • ARTHUR MACIVER & Mr Angus MacIver

  CHA B'ANN DUBH A BHA MO LEANNAN

 • Calum Iain MacCorquodale, Ivan MacDonald, PAUL MACLEAN & VIIOLET MORRISON

  DONALD MACLEAN'S FAREWELL TO OBAN/MRS MACDONALD OF DUNACH

  • CEOL UIBHIST.
  • CEOLAS.
  • CEOL-1107.
 • Calum Kennedy

  MO MHATHAIR

 • TRAIL WEST

  Tilleadh A Bharraigh/O Ho Ro Mo Chailin Donn/Mo Ghleannan Taobh Loch Liobhainn/E Ho Ro Tha Mi'n Duil Ri Bhi Tilleadh

  • RESCATTERMASTERED.
  • TYREE RECORDS.
  • TYREE08CD.
 • Donald MacLean

  Oigh Loch Nam Madadh

  • SCOTTISH TRADITION 25 - BU CHAOIN LEAM BHITH 'N UIBHIST.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX9025.
 • Calum Alex Macmillan

  6/8 MARCHES - DALINTOBER/JOHN MACKENZIES FAREWELL TO STRATHGLASS

  • taladh nan cuantan.
  • skippinish records.
  • skpcd-08.
 • Tom Sloss

  AN EALA BHAN

  • COMPLETELY SLOSS.
  • WHITE LABEL.
  • NA-1.
 • Linda MacLeod & Mànran

  SEINNIDH MI DAN DO DH'EILEAN MO GHRAIDH

 • Donald Black

  Gaelic Country: An Tom Fraoich / Baile Liurbost / Uibhist Mo Ghraidh

  • DREAMS & DANCES.
  • SKYECD.
  • SKYECD55.

Broadcast