Main content
Sorry, this episode is not currently available

15/06/2016

Tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Morag MacDonald for lively banter and a choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag MacDonald for a great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Wed 15 Jun 2016 10:00

Music Played

 • Anne Lorne Gillies

  BEIR SORAIDH BHUAM/ALASDAIR OIG MHIC IC NEACAIL

  • O Mo Dhuthaich (O My Land).
  • Iona Recordings.
  • IRCD-052.
 • Claire Mann

  CRONIN'S: TUNE FOR FRANKIE/MUTT'S FAVOURITE/GERARD CRONIN'S

  • CLAIRE MANN.
  • FOOT STOMPIN' RECORDS.
  • CDFSR-1712.
 • EOGHAINN MACLEOD

  CARADH NAM BROG

 • Maggie MacInnes

  Thig Dhachaigh Leam Dha 'n t-Sidhean

  • A' Fagail Mhiughalaigh.
  • Marram.
  • MARCD-005.
 • Stuart Liddell

  A Mhoire Mhìn-Gheal / Fàgail Bharraidh / Tom an t-Searraich / Break Yer Bass Drone / Harris Dance / McFadden's Reel

 • John MacKenzie

  An till mi tuilleadh a Leodhas

  • SCOTTISH TRADITION 19.
  • GREENTRAX.
  • cdtrax-9019.
 • Maeve MacKinnon

  Fhuair Sinn Im A's A' Ghleann Mhor/Innis Dhomhsa Ca'il Thu Cadail/Seinn O Churad

  • Don't Sing Love Songs.
  • Footstompin' Records.
  • CDFSR-1735.
 • Fergie MacDonald

  PORT OF NESS SCOTCH REEL: MI FHEIN 'S MO DHOCHAS/SEONAID

  • "AS HIGHLAND AS IT GETS".
  • RANNOCH RECORDINGS.
  • CD 112.
 • KATHLEEN MACDONALD

  Oran do Cheit

 • Ross MacPherson

  SORAIDH LEIS AN AITE/PHEIGI A GHRAIDH/AN T-ALLTAN DUBH/BIORLINN GHORAIDH CHROBANN

  • MY OWN CHOICE.
  • SMITH MEARNS.
  • SMR-110CD.
 • Murdo MacLeod

  DH' FHALBH SINN AIR DI-CIADAIN

 • donnie large macdonald

  AR BAILE

  • HERE COMES DONNY.
  • LISMOR.
  • LILP-5064.
 • Ailie Robertson

  The Kilmovee/Sailing down Futon Street

  • Little Lights.
  • Lorimer Records.
  • Lorimer Records.
 • Phil Cunningham/Aly Bain

  Captain Carswell; Mrs MacDonald of Dunach

  • Spring the Summer Long.
  • Whirlie Records.
  • WHIRLIECD-8.
 • Flora MacNeil

  CAINNT MO MHATHAIR GAIDHLIG BHARRAIDH

 • Colin Gordon & Katie Mackenzie

  Luadh an Toraidh

  • Seo Seinn 2004.
  • Seo Seinn.
  • SS-2004.
 • Howie MacDonald

  Laid a Herring in Salt

  • Live and Lively.
  • ACD.
  • 9-002.
 • CALUM MACARTHUR

  An Aitearachd Aird

 • ANNE MACPHAIL

  NOCHDADH RI BEANNTAN N A HEARADH

 • Ross Munro

  The Sleeping Tune

  • Twisted Tradition.
  • Greentrax Recordings.
  • CDTRAX 384.
 • COLIN SPENCER

  Feasgar Luain

 • Alasdair White

  An Draigheann

  • The White Album / An Clar Geal.
  • Temple Records.
  • COMD-2099.
 • Alasdair Fraser

  CEUD SORAIDH BHUAM

 • Kathleen Boyle

  John Stephen of Chance Inn; Miller o' Hirn; Spey in Spate; Martin O'Connor's

  • An Cailin Rua (The Red Haired Girl).
  • KTR.
  • KTR-001.
 • JOHN NORMAN MACLEOD

  PUIRT A BEUL: DE NI MI GUN LEINE GHLAN/RUIDHLE NA COILICH DHUBH

  • CEOL NA HEARADH.
  • HARRIS CRAFTS 2000.
  • HCCD-1.
 • MIRA

  MERRY DANCES: STEPHEN'S LEAVING/MERRY DANCES/THE BEAUTIFUL GARTREE

  • MIRA.
  • MIRA.
  • 001.

Broadcast