Main content
Sorry, this episode is not currently available

21/04/2016

Tha Morag Dhòmhnallach a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Morag MacDonald for a great choice of traditional Gaelic music.

Morag Dhòmhnallach a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a' bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag MacDonald for a great choice of traditional Gaelic music. In this edition, you will hear a great selection of Gaelic songs, pipe music and also some accordion music. Enjoy the music and Morag's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Thu 21 Apr 2016 10:00

Music Played

 • Catriona MacNeil

  CEOL NAN CRUINNEAG

 • Roddy Campbell & Rory Campbell

  Fagail Bharraigh

  • Tarruinn Anmoch.
  • Greentrax.
  • CDTRAX-191.
 • Alasdair Fraser & Ms Natalie Haas

  CALLIOPE HOUSE; MACARTHUR ROAD; FRANK'S REEL

  • FIRE AND GRACE.
  • CULBURNIE.
  • CUL-121.
 • Cameron Maclennan

  SGIRE GHEARRLOCH ROIS AN IAR

 • Alyth McCormack

  Mairi Bhan Og

  • The Captain's Collection.
  • Greentrax.
  • CDTRAX-187.
 • Chris Gibb, Finlay MacDonald, Finlay MacDonald & Simon McKerrell

  COCKNEY JOCKS/BATTLE OF WATERLOO/FLETT FROM FLOTTA

  • HIGHLAND GAMES.
  • Macmeanmna.
  • SKYECD-31.
 • FINLAY MACNEILL

  BEAN MO RUIN

 • Colin Dewar

  Mr & Mrs McShane of Houston; Kenny Thomson's Reel; Dunaskin Glen; Margaret Mitchell's Reel; Jim

  • Thanks for the Music.
  • Colin Dewar.
  • TRCD-212.
 • Alex MacDonald

  Leodhas Mo Ghaoil

 • Mary MacLean & Rhona MacKay

  SEANN ORAN SEILGE

 • TRAIL WEST

  WALTER'S:WALTER MACCALLUM'S HORNPIPE/IAIN MACLACHLAN/IOCHDR ROAD QUARTET

  • One That Got Away.
  • Tyree Records.
  • 1.
 • Kerrie Finlay

  An Drochaid

 • Billy Marshall (Uilleam)

  An T-Eilean Boidheach Sgiathanach

  • "Uilleam" (Billy) Marshall Sings.
  • Scotia.
  • MSCO 5793.
 • Sinead Healy

  CAPE BRETON REELS

  • Shuffle the Deck.
  • Sinead Healy.
  • SH001.
 • Glenelvan Scottish Dance Band

  The Rusty Nail; Richmorra; Lake Peter; Noel O'Donnoghue's Jig

  • Real Time for Old Time.
  • Glenelvan SDB.
  • GLEN CD-01.
 • Catriona Garbutt

  A MHIC IAIN 'IC SHEUMAIS

 • Angus Lyon & Ruaridh Campbell

  Boo's Jig/Ellie's Jig

  • SIMPLE TRICKS.
  • LOCHSHORE.
  • CDLDL-1310.
 • Finlay Maclean

  MO SHORAIDH NULL DO BHARRAIGH

 • Alasdair F Cameron & Jessie Cruikshanks

  DREAM VALLEY OF GLENDARUELMURDO'S WEDDING/GORDON B COSH

 • Sandi Maclean

  A Fhleasgaich Oig is Ceanalta

 • Tormod Macleod

  A' Phiseag à Ceòs

 • Iain MacInnes

  THE HIGHLAND LASSIE GOING TO THE FAIR/THE HEN'S MARCH/THE SNUFF WIFE

  • TRYST.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-182.
 • CATHERINE MACDONALD

  COMUNN MO GHAOIL

 • Daniel Lapp & Simon Thoumire

  Blue Ribbon Reel/Clyde Wells Reel

  • REUNION: DANIEL LAPP & FRIENDS.
  • DIVERSITY RECORDS.
  • DIV-10652.
 • Finlay MacKay

  CHA BE MEUD MO CHIANALAIS

 • Margaret Callan

  EILEAN UAINE MO GHRAIDH

  • FAILEASAN UIBHIST.
  • CEOL CALLAN.
  • CEOLCD-01.
 • Old Blind Dogs

  Put The Gown on The Bishop/Old Country/Bumpkin/Kilkenny Jig/Danza do Lino

  • Four on The Floor.
  • Vertical Records.
  • vertcd-083.

Broadcast