Main content

Niteworks: Obair Oidhche

Cuirm-ciùil le Niteworks agus feadhainn de na còmhlain as adhartaiche ann an ceòl Gàidhlig. Vicky Kilgour presents Niteworks in concert with other progressive acts in Gaelic music.

Air a lìbhrigeadh le Vicky Kilgour, tha Niteworks: Obair Oidhche a' taisbeanadh nan tàlantan aig a' chòmhlan agus iad air an àrd-ùrlar aig Oilthigh Ghlaschu. Air aoigheachd aca, The Elephant Sessions agus INYAL, còmhlain tha ùr-ghnàthach agus ceòlmhor.

Presented Vicky Kilgour, Niteworks: Obair Oidhche is a showcase concert for the talented band at Glasgow University. Guest bands are innovative contemporary acts The Elephant Sessions and INYAL.

28 days left to watch

59 minutes

Last on

Yesterday 00:00

Credit

Role Contributor
Presenter Vicky Kilgour

Broadcasts