Main content
Sorry, this episode is not currently available

02/03/2016

Tha Mairead NicIllFhinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Mairead MacDonald hosts lively banter and a choice of traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllFhinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Feuch gum bi sibh ann còmhla rithe le cupa tì nar laimh. Curaibh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachaireachd air duilleag Facebook no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Mairead MacLennan for lively banter and a great choice of traditional Gaelic music. Make a cup of tea and enjoy Mairead's company for the rest of the morning. Please get in touch with your news by leaving a message on the Radio nan Gaidheal Facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Wed 2 Mar 2016 10:00

Music Played

 • ALLAN MACDONALD (STAFFIN)

  Thoir mo shoraidh dha'n taobh tuath

 • Mairi MacArthur

  THA MI FO LEON

 • Alasdair Whyte

  AN LEITIR BHOIDHEACH

  • LAS.
  • WATERCOLOUR.
  • PROMO.
 • DUNCAN MAJOR MORRISON & MARGARET HULSE

  BHA MI LATHA SAMHRADH AN STEORNABHAGH

 • Iain Sutherland & JOHN ALICK MACKAY

  Cillebride Mo Ghraidh/Iain a luaidh nach pos thu

  • CEOL UIBHIST 11.
  • CEOLAS UIBHIST LTD 2009.
  • CEOLAS-1109.
 • Christopher MacDonald

  Gaelic song about Loch Tayside

 • ANGUS MACLEOD

  EILEAN NA HEARADH

 • Hector McFadyen and his Scottish Dance Band

  74th Farewell to Edinburgh; Leaving Lunga

  • Hector McFadyen and his Scottish Dance Band.
  • Hector McFadyen.
  • unknown-102.
 • Ishbel MacAskill

  AIGNIS

  • MAGICAL MILLENIUM MUSIC.
  • BAYBLE SCHOOL.
  • BS-001.
 • Neil Campbell

  Eilean I

 • CAROL GALBRAITH

  Oran Mor Sgoirebreac

 • Luke Daniels

  Bonnie Dundee/Wi' A Hundred Pipers An' A'/The Rock and the Wee Pickle Tow/Kinloch Of Kinloch

  • TRIBUTE TO WILLIAM HANNAH.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX 379.
 • Hector MacKenzie

  SGIRE GHEARRLOCH ROIS AN IAR

  • THE ROAD HOME.
  • HIGHLAND HOSPICE CHARITY CD.
  • HHCCD001.
 • Karen Elder

  BARRAIGH AN AIGH

 • Roy Hendrie Scottish Dance Band

  Flowers of Edinburgh; Lass o' Patie's Mill:East Neuk of fife/Bottom of the Punch Bowl

  • Let's Dance.
  • Glasfield Records.
  • glrcd-03.
 • Gordon Duncan

  DUCHESS OF EDINBURGH/LONACH GATHERING

  • JUST FOR SEUMAS.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-075.
 • KENNETH MACIVER

  Cait am bi na maraichean

 • Catriona Mackinnon & LISA MACKINNON

  BOTHAN AIRIGH AM BRAIGH RAINEACH

  • BACK TO BARRA.
  • BARRA RECORDS.
  • BRCD-001.
 • Bobby Crowe and his Scottish Dance Band

  Kelvingrove Two-Step: The Glasgow Gaelic Club/Portree Bay/The edinburgh Ladies

  • The Shores of Loch Alvie.
  • Grasmere.
  • GRCD-48.
 • Hugh Morrison

  BUAIN NA RAINICH TAOBH LOCH EITE

  • EILEAN NA HEARADH.
  • WHITE LABEL.
  • SES-102.
 • Davy Cattanach, Findlay Napier, Gillian Frame & Kirsty MacKinnon

  DHACHAIDH DO MHUILE

  • ORAN UR DO MHUILE.
  • WATERCOLOUR MUSIC.
  • NA-NA.
 • Iain Tonkan MacDonald

  BEARNARAIGH, LOCH ROIG

 • Lauren MacColl

  An T-Iarla Diurach

  • When Leaves Fall.
  • Make Believe Records.
  • MBR1-CD.
 • INVERASDALE PRIMARY SCHOOL & Steven Maciver

  INBHIRASDAL NAM BUADH

  • Tunes for Ewe.
  • Inverasdale Primary School.
  • IVPCD-001.
 • Linda MacLeod

  BU CHAOMH LEAM BHI'N UIBHIST

  • CEOLAS AIG CELTIC (DVD).
  • CEOLAS2015.
  • NA.
 • Archie Grant

  A CHAILEAG SHUAINEARTACH

 • THE LOCHIES

  Bata Eilean Iarmain

  • NORTH BY NORTHWEST.
  • LISMOR RECORDINGS.
  • LILP.
 • Arthur Cormack

  STAFAINN

 • Dr. Angus MacDonald

  edinburgh city police pipe band/blair drummond/the man from glengarry

  • a' sireadh spors.
  • Temple Records.
  • COMD-2043.

Broadcast