Main content
Sorry, this episode is not currently available

09/02/2016

Tha Mairead NicIllFhinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Mairead MacDonald hosts lively banter and traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Feuch gum bi sibh ann còmhla rithe agus cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Mairead Maclennan for a great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Mairead's company for the rest of the morning and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Tue 9 Feb 2016 10:00

Music Played

 • Dòchas

  Cha D'fhuair Mi'n Cadal

  • An Darna Umhail.
  • Manmeanmna.
  • skyecd-34.
 • Pipe Major Donald MacLeod

  CARN AIR A MHONADH

 • The Tannahill Weavers

  DONALD MACLEOD/ISLAY'S CHARMS/ALENA MACASKILL/DONNIE MACPHERSON

  • LEAVING ST. KILDA.
  • GREEN LINNET.
  • GLCD-1176.
 • Norman Smith

  ORAN GHABHSUN

 • Stephanie Campbell

  MOLADH UIBHIST

 • Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd

  SEINN HORO SEINN

  • The Biggest Folk Band in the World....EVER!!!.
  • Sgoil Chiuil.
  • scgcd-002.
 • JOHN HODDAN MACDONALD

  Amhran an te uasal

  • Not given.
  • GAELFONN.
  • GLC 3604.
 • Alasdair F Cameron, Alastair C Hunter & Jessie Cruickshank

  HUGAIBH OIRBH/COTA GEARR SGIOBALTA/DONALD MACLEAN

 • Rachel Morrison

  MO SHORAIDH CEUD SORAIDH

 • ALASDAIR FRASER/PAUL MACHLIS

  A NOCHD GUR FAOIN MO CHADAL DHOMH

  • Skyedance.
  • Culburnie Records.
  • cul-101d.
 • Mary MacLean & duncan FINLAY

  AN GILLE DONN

 • Skipinnish

  MAILI DHONN

  • Western Ocean.
  • Skipinnish.
  • SKIPCD24.
 • Lewis Gibson

  Eilean Beag Donn a Chuain

 • Roddy Campbell

  GAD CHUIMHNEACHADH

 • ROBERT NAIRN HIGHLAND DANCE BAND

  CHA TOIRINN COIG PEIGHINN OIRRE/CALUM CRUBACH/JOHN MACALPINE

  • THE PEAT FIRE FLAME.
  • ROBERT S NAIRN.
  • RSNCD02.
 • CHRISTINA MACDONALD

  LEODHAS MO GHRAIDH

 • CEOL NAN SLIABH

  AN T-EILEAN MUILEACH

 • Ruairidh Gray

  A Mhairead Og

 • The Poozies

  Beinn a' Cheathaich/Charlie Lennon's/Four Four Two/Pipe Major George Allan

  • DANSOOZIES.
  • HYPERTENSION MUSIC.
  • HYCD-200 150.
 • Katie Finlayson

  GUR TU MO BHEAN CHOMAIN

 • MAOLDOMHNAICH

  AIR FAIL IL O HO RO

 • GABE MCVARISH

  DEALAI'S; TA DRA GHABHAIRIN BHI AGAM; JOHNNY LEARY'S

  • ECLECTION.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-348.
 • MURDO FERGUSON

  DEOCH SLAINTE NAN GILLEAN

 • INA MACDIARMID

  FAILTE DO BHARRAIDH

 • Bannal & JOHN MULHEARN

  An Long Eirennach

  • The extraordinary little cough.
  • John Mulhearn self label.
  • 8809921-49242.
 • Carol Maclean

  EILEAN GORM MHUILE

  • PISEAG GU LEOR.
  • SILK CD.
  • SILKCD-020.
 • Alasdair Macneill

  SI MORAG RINN A BHANAIS/FEAR AN DUIN MHOIR

 • Red Hot Chilli Pipers

  Rory MacLeod/Molly's Jig/The Famous Baravan

  • The Red Hot Chilli Pipers.
  • The Red Hot Chilli Pipers.
  • RHCPCD-01.

Broadcast