Main content
Sorry, this episode is not currently available

Ailean Dòmhnallach agus Alasdair Mearns

Eòghann MacEanraig a' còmhradh ri luchd-ciùil mu na h-innealan-ciùil aca. Ewen Henderson speaks to musicians about their instruments.

'S e fear-ciùil gu smior a tha ann an Eòghann MacEanraig. 'S ann bho bhith a' cluich ciùil a tha e a' dèanamh a bheò-shlaint. Tha ùidh mhòr aige gu sònraichte ann an ceòl Gàidhealach ach cuideachd ann an ceòl agus innealan-ciùil san fharsaingeachd. Anns an t-sreath phrògraman a tha seo, tha Eòghann a' dol air feadh na dùthcha a' còmhradh ri luchd-ciùil eadar-dhealaichte mu na h-innealan aca. Cò às a thàinig iad? Cò a rinn iad? Dè an seanchas a tha cò-cheangailte riutha? Anns a' chiad phrògram, tha Eòghann a' bruidhinn ri Ailean Dòmhnallach mun tromb agus ri Alasdair Mearns mu dà sheann phìob mhòr a th' aige.

30 minutes

Broadcasts