Main content
Sorry, this episode is not currently available

Crìoch na Criochnachair

Tha neach-teagaisg matamataic ùr san sgoil ach chan eil i idir mar a bhathar an dùil. Children's series. There is a new maths instructor in school.

Chan eil Mitchell idir riaraichte leis an t-seann coimpiutair a bhios a' teagasg matamataic. Tha tè ùr a tha bòidheach a' gabhail àite ach chan eil i idir mar a bhathar an dùil an toiseach.

Mitchell isn't happy with the old computer that delivers the maths lessons. He is replaced by a new beautiful young robotic instructor, but they quickly find out she is not all she seems.

25 minutes

Broadcasts