Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 1

Na peathraichean Kerry is Kirsty Nic a'Phì air baidhseaglan thar seach-rathaidean Uibhist. Sisters Kerry and Kirsty MacPhee cycle the tracks and trails of the Southern Isles.

Tha na peathraichean Kerry is Kirsty Nic a'Phì air chuairt baidhseagal-beinne tro na h-Eileanan an Iar. 'Si Kerry a'chiad bhoireannach as na h-eileanan a bha na farpaiseach aig Geamaichean a' Cho-Fhlaitheis, agus tha a piuthar òg Kirsty trang a'feuchainn ann am farpaisean. 'S beag an t-eòlas a th'aca air siubhal le baidhseagal-beinne 'sna h-eileanan far an deach an àrach.

'Sa phrògram seo tha iad a'gabhail tarsainn cabhsair Bhatarsaigh gu Barraigh, agus a'cumail gu tuath gus an ruig iad aiseag Èirisgeigh. Tha càirdean an seo a thèid nan cuideachd gu Uibhist a Deas. Tha gaoth is uisge a'feitheamh is iad a'gabhail tarsainn a'mhachaire agus suas gu mullach Àisgeirbheinn.

Tha tràighean geala an Uibhist a Tuath cuideachd, agus chì iad sealladh de Heisgeir mus tèid iad a-null gu eilean Bhàlaigh aig muir-tràghad. Tha iad a'stad ann am Beàrnaraigh, san taigh-tughaidh a tha nis na ostail òigridh.

Sisters Kerry and Kirsty MacPhee embark on a mountain bike trip through the Western Isles. Kerry is the first Hebridean woman to compete at the Commonwealth Games, and younger sister Kirsty is hot on her heels. Despite hailing from the islands, the girls know little about mountain biking there.

In this programme, the sisters make their way across the Vatersay causeway to Barra, cycling north with a stop for lunch at Barra airport on Tràigh Mhòr. A ferry ride takes them to Eriskay, where family and friends accompany them home to South Uist. Rain and high winds set in as they cycle through South Uist on machair tracks and corn fields before tackling the steep ascent of Aisgerbheinn.

In North Uist, they discover white beaches and catch a glimpse of the Monach Isles before crossing over to the tidal island of Vallay. Their final stop is Berneray at a converted black house turned hostel.

29 minutes

Last on

Sat 27 Jul 2019 20:35

More episodes

Previous

You are at the first episode

Next

See all episodes from Kerry 's Kirsty: Rothan gu Robhanais

Broadcasts