Main content
Sorry, this episode is not currently available

04/01/2016

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Enjoy Mairead's company with some great traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Feuch gum bi sibh ann còmhla rithe agus cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air duilleag 'facebook' Radio nan Gàidheal no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Mairead Maclennan for a great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Mairead's company for the rest of the morning and please get in touch with your news by leaving a message on the Radio nan Gàidheal facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Music Played

 • Dàimh

  SPORRAN DHOMHNAILL

  • DIVERSIONS.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-343.
 • Christina Macdougall

  DH FHALBH MO RUN DH'FHAG E AN CALA

 • ERISKAY LILT

  EVA THREE STEP: REDFORD COTTAGE/KILORAN BAY

  • DREAMING IN THE WEST.
  • ERISKAY LILT RECORDS.
  • ELR02CD.
 • Norman Macinnes

  SORAIDH LEIS AN AIT'

 • MARY SANDEMAN

  Soraidh Bhuam Gu Barraidh

 • MEANTIME

  CAISMEACHD BEINN IOMHAIR

  • AN TREAS TARRAING.
  • NA.
  • 1-1.
 • Kenna Campbell

  Chuir mi chas mhor

  • Guth a Shniomhas.
  • Macmeanmna.
  • SKYCD-12.
 • Matt Molloy

  THE MORNING THRUSH

  • SHADOWS ON STONE.
  • VIRGIN.
  • CDVE-930.
 • Pipe Major Donald MacLeod

  NAN ROBH MISE 'S MO RIBHINN CHOIBHNEIL

 • Riona Whyte

  O HO RO MO RUN AM FEARANN

  • PISEAG GU LEOR.
  • ATOMIC PISEAG.
  • SILKCD-020.
 • Ruairidh Gray

  Duanag a' Chiobair

 • DENA GRAHAM

  A FAGAL CHLUAIDH

 • Kenneth MacKenzie

  HO RO ILLEAN SUAS AN IORRAM

 • Session A9

  Sporting Paddy/Hamish The Carpenter/Hull's Reel/Road To Errogie)

  • Bottlenecks and Arm Breakers.
  • Raj Records.
  • CD-003.
 • Ceitlinn L R Smith

  Carson a bhios sinn muladach

 • Charles Macleod

  GAELIC WALTZ SET

 • Catriona Watt & TMSA 2007

  NAM BIODH AGAM GIOBALL BODAICH/WHIT YE'S LOOKING FUNNY FOR?/HUG OIRIDH HIRIDH HAIRIDH

  • TMSA YOUNG TRAD TOUR 2007 LIVE.
  • WHITE LABEL.
  • TMSA 2007.
 • Margaret Callan

  AIR A' LEABAIDH 'S MI 'M ONAR

  • FAILEASAN UIBHIST.
  • CEOL CALLAN.
  • CEOLCD-001.
 • KENNETH AND ANGUS MACKENZIE

  Donald and Gordon's - Dr MacInnes' Fancy/The Contradiction

  • Piob is Ficheall.
  • Mabou Mines Records.
  • MMRCD001.
 • Calum O'domhnall & The Bothy Band

  ORAN CALUM SGAIRE

 • Catriona Maclean

  Fo Ghruaman Mar tha mi'n diugh

 • Inverness Gaelic Choir

  Buth Dhomhnaill Ic Ieoid

 • Nuala Kennedy

  GLEN WHERE THE DER IS/THE IVY LEAF/THE DUBLIN LASSES

  • BEHAVE THE BRAVEST.
  • UNDER THE ARCH RECORDS.
  • UTCAD003.
 • Allan Maclean

  THOGAINN FONN MO LEANNAN

 • Gillie Mackenzie

  Do m' Cheile

  • GRIAIS.
  • WHITE LABEL.
  • GRESS 001.
 • Bob MacLeod

  THOIR AN GOBHAR AS A'CHREIG/MAC-AN-IRISH/O'ER THE BOWS TO BALINDALLOCH/'S IOMACH RUD THA DHITH ORM

  • CROSSING THE MINCH.
  • BM RECORDINGS.
  • BMCD-002.

Broadcast