Main content
Sorry, this episode is not currently available

Am bu chòir dhuinn uile cànan ùr ionnsachadh?

Am bu chòir dhuinn uile cànan ùr ionnsachadh anns a' bhliadhna a tha romhainn? Discussing whether people should make an effort to learn a new language in 2016.

Tha Comhairle Bhreatainn air a ràdh gum bu chòir dhan a h-uile duine againn oidhirp a dhèanamh air cànan ùr ionnsachadh anns a' bhliadhna a tha romhainn. Tha coltach gu bheil an àireamh de dhaoine a tha a' bruidhinn barrachd air aon chànan a' dol sìos. Gheibh Cathy beachdan bho thriùir aig a bheil barrachd air aon chànan agus i a' foighneachd dè a thug orra an ionnsachadh?

Chaidh ceithir eileamaidean ùra a chur ris am Periodic Table, clàr de na h-eileamaidean cheimigeach a tha seòrsaichte ann an òrdugh air reir's an àireamh atamach aca agus a tha mar is trice ann an sreathan. Ach ged a tha an fheadhainn ùra seo air àireamh fhaighinn tha aca ri'n ainmeachadh fhathast. 'S ma tha seo gar cuir tuathal, tha Murchadh Peutan a' mìneachadh an clàr Periodic Table, na h-eileamaidean agus mar a tha iad a' faighinn àireamhan agus tiotalan.

Agus gheibhear na naidheachdan as ùire à saoghal an teicneòlais agus beachd an-diugh air na tha a' nochdadh aig an taisbeanadh mhòr bhliadhnail a tha ann an Las Vegas an dràsta. bbc.co.uk/feasgar.

1 hour, 27 minutes

Broadcast