Main content
This programme is not currently available on BBC iPlayer

Seeker Reaper

Drama filmed in a lyrical style about the life of the Scottish novelist and poet George Campbell Hay. Campbell Hay is played by the award-winning actor Peter Mullan.

Ceud bliadhna bho rugadh e tha an dràma dà-chanach seo a' toirt dealbh air beatha an sgrìobhadair is bàird, Deòrsa Mac Iain Dheòrsa. Thogadh Deòrsa ann an Tairbeart Loch Fìne agus bha meas mòr aige air an àite agus air na seann daoine aig an robh Gàidhlig na sgìre fhathast. Chaidh a chuir an grèim aig am an Dàrna Cogaidh is e air a' dhol a-rèir a chogais. Dh'fhulaing le tinneas inntinn agus bhàsaich e an Dùn Èideann ann an 1984. Chaidh an dràma seo a' dhèanamh ann an 1993 stèidhichte air cuimhneachain Dheòrsa. Se an actar ainmeil Peter Mullan a tha a' cluich Dheòrsa.

On the centenary of his birth, this is a bilingual drama about the life of the Scottish novelist and poet George Campbell Hay.

George was brought up in Argyll in the 1920s and had a great affinity with the area and its people. He was a conscientious objector and imprisoned during the Second World War and died in Edinburgh in 1984.

The drama, first shown in in 1993, is filmed in a lyrical style, based on the reminiscences of George Campbell Hay. George is played by the award-winning actor Peter Mullan.

39 minutes

Last on

Tue 8 Dec 2015 22:00

Credit

Role Contributor
George Campbell Hay Peter Mullan

Broadcast