Main content
Sorry, this episode is not currently available

2015

Scotland's Traditional Music Awards 2015, live from Dundee, hosted by Mary Ann Kennedy and Tony Kearney and featuring an all-star line-up of live performers.

Na Trads - Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba, 2015 - a tighinn beò a Dùn Dè le tachartas sònraichte far am bi Donnchadh Siosalach, Phil Coinneagan, Aly Bain agus Violet Tulloch am measg na bhios a' cluich beò air oidhche.

Tha Na Trads a'toirt cuirmean mhiorbhuileach dhuinn an cois an seorsa dràma nach fhaighear an aite eile ach aig cuirm dhuaisean Na Trads.Tha 13 bliadhna bho thòisich na duaisean a tha a'foillseachadh a neart agus a smior a tha a'nise air cùl saoghal a chiùil ann an Alba. Am bliadhna s' a-rithist, tha tè agus fear an taighe, Màiri Anna NicUalraig agus Tony Kearney, air an àrd-ùrlar a toirt dhuinn dràma agus fealla-dhà agus iad a moladh gaisgaich saoghail a chiùil.

The Trads - Scotland's Traditional Music Awards, 2015 - live from Dundee, with an all-star line-up that sees Duncan Chisholm, Phil Cunningham, Aly Bain and Violet Tulloch amongst the acts that play live.

Following weeks of anticipation and a public vote, the evening celebrates those who have influenced the traditional music scene. The Trads is a platform for some fantastic performances coupled with the high drama and excitement that comes with an awards ceremony.

Hosting the evening is the prodigiously talented duo Mary Ann Kennedy and Tony Kearney, who are be onstage for an evening of drama and fun as they honour the heroes of the traditional music world.

2 hours

Last on

Sun 18 Mar 2018 16:00

Credits

Role Contributor
Presenter Mary Ann Kennedy
Presenter Tony Kearney

Broadcasts