Main content
Dyw'r rhaglen yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Siwgwr Lwmp

Sioe 'stand-up' Gary Slaymaker am ei brofiadau gyda chlefyd siwgwr. Gary Slaymaker uses stand-up comedy to shares his experience of diabetes.

Ers cael gwbod bod ganddo glefyd y siwgwr Math 2, rhyw bum mlynedd yn ôl, mae Gary Slaymaker wedi bod yn trafod y cyflwr yn ei sioeau ‘stand-up’. Nawr, mae wedi casglu’r deunydd mewn i un set gyflawn, ac yn trafod ei brofiadau wrth ddelio’r gyda’r afiechyd – y diagnosis, y pethau mae wedi dysgu ar y ffordd, a'r ffordd mae’r cyflwr wedi effeithio ar ei fywyd o ddydd i ddydd. Mae Gary hefyd wedi holi arbenigwyr yn y maes ac eraill sy’n delio gyda’r cyflwr er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r afiechyd, a chodi ambell pwl o chwerthin ar yr un pryd.

30 o funudau

Darllediad diwethaf

Gwen 8 Ion 2016 18:15

Darllediadau