Main content
Sorry, this episode is not currently available

17/04/2015

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Feuch gum bi sibh ann! Join Morag for lively banter and great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig. Feuch gum bi sibh ann còmhla rithe le cupa tì nar laimh. Cur fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachaireachd air duilleag Facebook Mìre ri Mòir no sgrìobh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fòn an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag Macdonald for lively banter and great choice of traditional Gaelic music. Make a cup of tea and enjoy Morag's company for the rest of the morning. Please get in touch with your news by leaving a message on the Mire ri Mòir Facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 47 minutes

Last on

Fri 17 Apr 2015 10:03

Music Played

 • Donnie MacLeod

  Tighinn air a Mhuir/Sealladh cuiirdh Eoghainn/Domhnall Ban/Mairi Bhanarach

 • Catriona MacNeil

  CAOLAS EADAR MI IS IAIN

 • Iain McLachlan & Fergie MacDonald

  JIGGIN' ACROSS THE MINCH: SADDLE THE PONY/DONALD IAIN RANKINE/JIG OF SLURS

  • Kings of the Button Keyed Box.
  • Lismor.
  • LILP-5160.
 • Ishbel T. MacDonald

  BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM

 • Donald MacRae

  NULL DO DH'UIBHIST

  • DONALD MACRAE SINGS.
  • LISMOR RECORDINGS.
  • LILP 5040.
 • Willie McCallum

  Brigadier General Ronald Cheape of Tiroran, Donald MacLellan of Rothesay

  • Hailey's Song.
  • Temple.
  • COMD-2060.
 • New Tradition

  SOUTH GEORGIA (S TRUAGH NACH DO DH'FHUIRICH MI TIORAM AIR TIR0

  • AR CANAIN'S AR CEOL.
  • LOCHSHORE.
  • CDLOC-1090.
 • Archie Grant

  A Chuairt Shamhraidh

 • GLENDARUEL DANCE BAND

  REEL HOOP AND GIRD HER: THE ORIGINAL/BILL CORMACK OF BLAIR/MRS MCDOUGALL GRANT

  • THE DANCES AND DANCE BANDS OF SCOTLAND.
  • LISMOR DIGITAL.
  • LCOM-9003.
 • Catriona Garbutt

  THOGRAINN FALBH

 • Mary Jane Lamond and Wendy Macisaac

  Oran an t-Saighdeir

  • SEINN.
  • FACTOR.
  • TTLMJ 5.
 • MICHAEL GREY

  THE REFERENDUM HORNPIPE/THE QUEEN STREET CATTLE CAR

  • CUTS FROM TRADITIONAL CLOTH.
  • LISMOR RECORDINGS.
  • LCOM-5261.
 • CHRISTINA MACDONALD

  THIG AN SMEORACH A'S T-EARRACH

 • The Occasionals

  The Highland Wedding / The Australian Lasses

  • BIRLING.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX 371.
 • DENA GRAHAM

  FEASGAR AGUS CEO ANN

 • Cliar

  IAIN GHLINN CUAICH

  • GRINN GRINN.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-40.
 • Marit and Rona

  The Reels

  • TURAS.
  • WATERCOLOUR MUSIC.
  • WCMCD051.
 • FINLAY MACNEILL

  Deoch slainte nan gillean

 • Kathleen Graham

  FAIDHIR AN T-SEASGAINN

  • EILEAN MO GHAOIL - THE MUSIC OF ARRAN.
  • BRECHIN ALL RECORDS.
  • CDBAR-008.
 • The Whistlebinkies

  Donald MacLennan's Turning Phrase

  • Albannach.
  • Greentrax.
  • CDTRAX-288.
 • Paul McCallum

  BUN AN RODHA

  • TAIGH A BHAIRD.
  • BERACAH.
  • BRHCD-22.
 • John Alex Mackay & SEONAIDH MACINTYRE

  The Smith's A Gallant Fireman / Nam Amadan / Maid Behind The Bar

  • THE TORLUM SESSIONS.
  • BAGH DUBH RECORDS.
  • BAGHDUBH01.
 • Griogair

  Oran do'n Mhorairne

  • Dail-raita.
  • Dunach Records.
  • DUN-0701.

Broadcast