Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 8

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamhIain. Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and personal faith stories.

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Darren MacIllEathain a' seinn O Thig A-Nuas, A Spioraid Naoimh agus bidh Màiri NicAonghais a' gabhail Salm 67. Bidh Màiri Anna NicÌomhair ag innse dè a' bhuaidh tha creideamh air toirt air a beatha fhèin agus bidh Angela NicEachainn a' leughadh bho Leabhar nan Gnàth-fhacal.

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories. Darren MacLean sings O Thig A-Nuas, A Spioraid Naoimh and Mairi MacInnes performs Psalm 67. Mary Ann MacIver shares the role faith plays in her life and Angela MacEachen reads from the Book of Proverbs.

30 minutes

Last on

Tue 20 Nov 2018 23:30

Credit

Role Contributor
Presenter Iain MacKinnon

Broadcasts