Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 3

Episode 3 of 3

Drama mini-series. In this final episode, Alasdair returns home to the city and Iain's relationship with his parents deteriorates even further.

An t-seachdain-sa air BANNAN, tha Alasdair air ais aig obair sa bhaile mhòr agus e tàmailteach nuair a gheibh e a-mach nach eil Màiri a' tilleadh dhachaigh mar a gheall i. Tha aig Màiri ri innse dha mu na thachair, agus tha e a' cur cùisean troimhe-chèile air an eilean. Tha am beàrn eadar Iain agus a phàrantan a' fàs nas motha, agus gun smaoineachadh tha esan a' dèanamh rudeigin
amaideach - a' cur a bheatha fhèin agus beatha dhaoine eile ann an cunnart.

In this episode, Alasdair returns to their home in the city, expecting Mairi to follow as arranged. He is confused and suspicious when she reveals her intention to stay on the island even longer. Màiri is forced to explain her actions which create ripples in the community. Iain's relationship with his parents deteriorates even further, and he reacts recklessly - putting his own and other lives in great danger.

29 minutes

Last on

Mon 11 Jul 2016 22:30

More episodes

Next

You are at the last episode

See all episodes from Bannan

Credits

Role Contributor
Mairi/Anna Debbie MacKay
Tormod Ian Macrae
Peigi Peggy Wood
Alasdair Donald MacKinnon
Donneil Alasdair MacKay
Finlay David Walker
Donna Kathleen MacInnes
Iain Alasdair MacLennan
Uncle Roddy Calum MacKinnon
Dr Ewen MacRae Ewen MacKinnon
Coinneach John MacAskill
Martainn Coinneach Smith
PC Cailean Cailean Collier
Baby Anna Thomas Alexander Broadley
Baby Anna Johnny MacKenzie
Crofter Roddy Shaw
Crofter Donnie Finlayson
Writer Chrisella Ross
Director Tony Kearney
Producer Christopher Young
Producer Morag Stewart
Executive Producer Margaret Murray
Music Donald Shaw
Music Sorren MacLean
Director of photography George Geddes
Sound Duncan Reid
Lighting Steve Arthur
Costume designer Donna Bryce-MacLeod
Hairdresser Anita Anderson
Makeup Artist Anita Anderson
Production Manager Anne MacLeod

Broadcasts

Air cùl camara

Behind the scenes.

Air cùl camara

Behind the scenes.

Agallamh le Chris Young

Producer Chris Young with an fascinating insight into his role