Main content
Sorry, this episode is not currently available

Cleasaichean Teann-ròpa Uzbekistan/Tightrope Dancers of Uzbekistan

Documentary telling the story a troupe of Uzbek Tightrope Dancers, who roam from village to village every summer, performing at bazaars and fairs throughout Uzbekistan.

Gach samhradh, tha am buidheann seo de Dhannsairean Teann-ròpa Uzbek, no 'Dorboz', a' siubhal bho bhaile gu baile, a' cleasachd aig pòsaidhean agus aig fèilltean air feadh Uzbekistan. Tha na dannsairean seo mar phàirt dhe dhualchas a tha a' dol air ais mìle bliadhna, agus nach fhaighear an àite ach ann an Uzbekistan.

Every summer this troupe of Uzbek Tightrope Dancers, or 'Dorboz', roam from village to village, performing their art at bazaars, marriages and fairs throughout Uzbekistan. These wire-walkers are part of juggling-tradition that is 1000 years old and unique to Uzbekistan.

43 minutes

Broadcasts