Main content
This programme is not currently available on BBC iPlayer

Ceilidh a' Cho-Fhlaitheis/Commonwealth Concert

Bruce MacGregor and Kirsteen MacDonald present an evening of traditional folk music live from BBC at the Quay.

Bidh Kirsteen NicDhòmhnaill agus Brus MacGriogair a' cur fàilte oirbh gu Geamannan a' Cho-Fhlaitheis le cèilidh de cheòl traidiseanta beò on BhBC aig a' Chidhe.

Bidh luchd-ciùil le Gàidhlig agus Albais ann mar Karen NicMhathain agus Dòmhnall Seathach, Siobhan Miller a fhuair iomadh duais, na seinneadairean Linda NicLeòid à Uibhist a Tuath is Kris Drever à Arcaibh agus an còmhlan Gàidhlig ainmeil, Dàimh. Cuideachd air an àrd-ùrlar, bidh The James Brothers, dithis nach eil cairdeach ri chèile idir à Astràilia agus Sealann Nuadh le am measgachadh fhèin de cheòl 'folk'.

To celebrate the beginning of the Commonwealth Games in Glasgow, Bruce MacGregor and Kirsteen MacDonald present an evening of traditional folk music live from BBC at the Quay.

Scots and Gaelic language performers are to the fore with songs and music from Karen Matheson and Donald Shaw, multi award winning singer Siobhan Miller, young North Uist singer Linda MacLeod, Orcadian folk musician and songwriter Kris Drever and the Gaelic five piece band, Dàimh.

Also due to appear are The James Brothers, two unrelated musicians who hail from Australia and New Zealand with their own brand of folk, blues and bluegrass.

1 hour, 30 minutes

Last on

Fri 1 Aug 2014 22:00

Credits

Role Contributor
Presenter Bruce MacGregor
Presenter Kirsteen MacDonald

Broadcasts

Dealbhan bhon a' chèilidh

Dealbhan bhon a' chèilidh

Pictures from the cèilidh.