Main content
Sorry, this episode is not currently available

02/04/2014

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Feuch gum bi sibh ann! Join Morag for lively banter and great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig. Feuch gum bi sibh ann còmhla rithe le cupa tì nar laimh. Cur fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachaireachd air duilleag Facebook Mìre ri Mòir no sgrìobh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fòn an asgaidh gu 08000 96 7050.

Join Morag Macdonald for lively banter and great choice of traditional Gaelic music. Make a cup of tea and enjoy Morag's company for the rest of the morning. Please get in touch with your news by leaving a message on the Mire ri Mòir Facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Wed 2 Apr 2014 10:03

Music Played

 • Anna Murray

  Bean a Chotain Ruaidh

  • Tri Nithean - Three Things.
  • Lochshore.
  • CDLDL-1293.
 • KENNETH NICOLSON

  MO SMUAIN AIR RANAIS

 • Face the West

  TAIL TODDLE/THE BROLUM/IRISH WASHERWOMAN/DONELLA BEATON

  • THE WISHING STONE.
  • WSFTW.
  • WSFT-W002.
 • ELECTRIC SEOC

  SGEUL MATHAIR

  • INCOMING LOBSTER.
  • AR CEOL.
  • ACCD-101.
 • THE BRAEHEAD BAND

  THE BANKS OF THE NITH/RODDY HAMILTON ESQ/BOBBY BROWN'S FAREWELL TO SCOTLAND THE BRAEHEAD BAND

  • A ROUGH IDEA.
  • MODE ELAN RECORDINGS.
  • MECD-001.
 • Catriona Garbutt

  GUR MULADACH THA MI

 • Iain Mackay

  EILEAN BEAG LEODHAIS

  • SEOLADH.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-07.
 • Gavin Marwick

  THE BREADALBANE REEL/QUEEN MAEVE/THE PERTHSHIRE RACES

  • The Long Road And The Far Horizons.
  • JYM.
  • JYM004.
 • CATRIONA MACLEOD

  ORAN AN T-SAGO

 • Duncan Johnstone

  PIPE-MAJOR JAMES MACGREGOR/MALCOLM JOHNSTONE/THE RAKES OF KILDARE

  • Bows And Drones.
  • Shoreglen.
  • SG-2002.
 • Mary MacDonald

  NA HU S HO CHALUIM BHAIN

 • Dervish

  THE MOONCOIN REEL/UNKNOWN/THE CORNER HOUSE REEL

  • THE THRUSH IN THE STORM.
  • WHIRLING DISCS.
  • WHIRL 015.
 • - - Graeme Mitchell Scottish Dance Band

  Circassian Circle

  • In Full Swing.
  • Marquis Music.
  • CDGAR-001.
 • MARY SMITH

  DUIL RI RUBHA AN T-SIUMPAIN FHAICINN

  • Sgiath Airgid.
  • Macmeanmna.
  • SKYECD-27.
 • Fred Morrison

  The Hard Drive

  • Outlands.
  • RIDGE RECORDS.
  • RR-057.
 • MURDO CAMPBELL

  MO CHUACHAG

 • Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd

  An Eala Bhan

  • LAST BAND STANDING.
  • SGOIL CHIUIL NA GAIDHEALTACHD.
  • SCGCD012.
 • Bob MacLeod

  CAPTAIN CARSWELL/MIKE AND JENNY SHAW STRATHPEFFER

  • CROSSING THE MINCH.
  • BM RECORDINGS.
  • BMCD-002.
 • Christine Stone

  CUL DO CHINN

 • Patsy Reid

  Thugainn

  • THE BRIGHTEST PATH.
  • CREATIVE.
  • CTREC002.
 • EWEN MORRISON

  'S ANN MU THUATH ,FADA TUATH

  • BU CHAOMH LEAM BHITH'N UIBHIST GAELIC SONGS ROM THE NORTH UIST TRADITION.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX 9025.
 • MEANTIME

  TEANN A NALL/CLACHAN GHLINN DA RUADHAIL

  • THE NATIVES ARE FRIENDLY....
  • WATERCOLOUR MUSIC.
  • WWCB-001.
 • ALISON BUCHANAN

  IAIN GHLINN CUAICH

Broadcast