Sorry, this episode is not currently available

Episode 5

A'Fuine le... Episode 5 of 8

Tha Màiri NicRisnidh a'siubhal na Gàidhealtachd a'coinneachadh ri feadhainn dhe na bèiceirean is fheàrr agus ag ionnsachadh bhuapa ciamar a chuireas i nithean sònraichte gu feum ann an dòighean ùra nuair a bhios i a'fuine.

Mairi MacRitchie travels the Gàidhealtachd, meeting some of the country's best bakers and discovering some of their favourite recipes. In this programme, she finds out some of the bakers' favourite recipes using herbs and spices.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 11 Oct 2015 20:00