Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

A' deasbad na h-atharrachaidhean a tha a' tighinn air Poileasaidh Coitcheann an Àiteachais, tha Iain Stephen Moireasdan, Murchadh MacIllinnein, Niall MacLeòid, Dòmhnall Manford agus Iain MacLeòid.

A rèir rannsachadh a chaidh a dheànamh le luchd rannsachaidh ann an Oilthigh Chicago, thathar ag radh ma tha cù agad nach bi thu aonaranach oir gum bi beatha gu math sòisealta agad a' coinneachadh agus a' conaltradh ri daoine eile aig a bheil ùidh ann an coin. Gheibh sinn beachd air a' chùis. bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Tue 18 Feb 2014 21:03