Sorry, this episode is not currently available

Stockton's Wing

Cuirm @ Celtic, 2013/14 Episode 3 of 9

Stockton's Wing, a' tilleadh gu àrd-ùrlar Celtic Connections. Bha an dreach ciùil aca air a bhonntachadh air òrain ùr agus chuir iad am blas fhèin air ceòl traidiseanta.

Thug iad buaidh air ginealach de luchd-ciùil Èireannach. Còmhla riutha: Blazin' Fiddles, a chomharraich còig bliadhn' deug mar chòmhlan, ach chan eil coltas gu bheil an aois a laigh' orra. Tha spèis luchd-leantainn aca do Stockton's Wing agus tha iad a cuir stùr às an àrd-ùrlar còmhla ri na gaisgich-ciùil aca.

The legendary Stockton's Wing return to Celtic Connections. Their folk-pop sound was built around original songs - they took traditional music, made their own sound and influenced a generation of Irish musicians.

They return to the Celtic Connection stage, supported by Blazin' Fiddles, a formidable cast of musicians who celebrated their 15th anniversary in 2013, but who show no signs of ageing. They join their musical heroes onstage at the Fruitmarket for a few tunes.

Release date:

1 hour

Last on

Sun 3 Jul 2016 22:00

Credits

Role Contributor
Music GroupStockton's Wing
Music GroupBlazin' Fiddles