Sorry, this episode is not currently available

Episode 1

Air An Rathad, Series 6 Episode 1 of 9

Tha preseantairean ùr Linda NicLeòid is Donaidh MacAoidh a' tighinn còmhla ri Murray MacLeòid ann an sreath ùr de Air an Rathad. Tha Donaidh a' dol còmhla ri Club Chàraichean a Ghaidhealtachd air rallaidh samhraidh aca tron Ghlean Mhòr, 's tha Murray a' dol air chuirt gu Calanais ann an càr spòrs ùr bho Vauxhall, an Cascada Tha ceann-connaidh Eilidh NicFhionghain a' sealltainn dhuinn am Mark 4 Gold aice, agus a-null ann am Fìobha aig na Rèisean Craicte, tha an triùir preseantairean a' feuchainn ri bhith nan gasgaich.

New presenters Linda Macleod and Donnie Mackay join old hand Murray MacLeod in a new series of Air an Rathad. Donnie joins members of the Highland Car Club on their summer rally through the Great Glen, while Murray takes a spin in Vauxhall's new sports car, the Cascada, to Callanish.

Petrolhead Eilidh Mackinnon, from Skye, shows off her Mark 4 Golf, and over in Fife on the Wacky Race Track, all three presenters search for the superhero inside themselves.

Release date:

30 minutes

Last on

Fri 7 Feb 2014 23:30

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from Air An Rathad