Sorry, this episode is not currently available

Episode 18

Horo Gheallaidh, Sreath 7 Episode 18 of 18

Tha taghadh den luchd-ciùil as tàlantaich bho fhèis Celtic Connections a' nochdadh gus ceòl a thoirt thugainn aig seiseanan ciùil Hòro Gheallaidh ann an Glaschu, air a libhrigeadh le Sarah Cruickshank. Seo agaibh measgachadh den luchd-ciùil bhon t-sreath air fad.

A' nochdadh anns a' phrògram, tha The Once, Duncan Chisholm agus Donnchadh MacFhionghain. 'S e cothrom sònraichte a tha seo a bhith a' faicinn sàr luchd-ciùil a' dèanamh na h-òrain aca fhèin beò air an t-sòfa againne ann an dòigh nach fhacas a-riamh.

World class musicians from the Celtic Connections festival drop in to give special, intimate performances at the Hòro Gheallaidh cèilidh sessions filmed in Glasgow and presented by Sarah Cruickshank. This is a selection of musicians from the whole series.

Appearing in the programme are The Once, Duncan Chisholm and Duncan MacKinnon to name but a few. This is a unique opportunity to watch world-class artists up close, performing stripped down versions of their songs live on our sofa in a way you won't have seen them before.

Release date:

1 hour

Last on

Fri 8 Sep 2017 22:00