Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 1

Episode 1 of 6

Documentary series following the lives of three very different ministers' wives, as they combine the demands of work and family with those of being a modern-day minister's wife.

Tha an sreath seo a' leantainn triùir mhnathan mhinistearan a tha gu math eadar-dhealaichte. Tha Màiri NicAmhlaigh aig toiseach a slighe mar bean mhinisteir na h-Eaglais Saoire ann am Baile Dhubhthaich. Dùbhlan ùr dhi fhèin, an duine aice, Alasdair, agus an triùir chloinne le beatha ùr roimhpe anns a' mhansa.

Tha Jo Moir na bean ministeir ann an Arm an t-Saoraidh an Comar nan Allt, ach tha I cuideachd pòsda aig ministear, Stephen: beatha thrang air a roinn eadar eumalachdan paraiste le iomadach trioblaid agus iarrtasan teaghlach òg. Tha Ruth Rankin na h-oifigear ealain ann an Eaglais na h-Alba ann an Dùn Eideann. Leanaidh sinn Ruth agus I trang le dealbhan cluich, a'coimhead as dèidh a pàisde, Sophia, agus a' cur taic ris an duine aice Dàibhidh na dhreuchd.

This series follows the lives of three quite different ministers' wives. Mairi MacAulay is starting out in her role as a minister's wife in Tain. A new challenge for her, her husband Alasdair and their three young children as they embark on a new life in the manse.

Jo Moir is a minister's wife in the Salvation Army in Cumbernauld. For Jo it's a busy life balancing the responsibilities of a demanding parish, with those of a young family.

Ruth Rankin is an arts and drama officer in the Church of Scotland in Edinburgh. We follow Ruth as she juggles organising plays with her Christian youth group and looking after her baby daughter with supporting her husband David in his pastoral work.

30 minutes

Last on

Sun 2 Jul 2017 20:00

More episodes

Previous

You are at the first episode

Next

See all episodes from Bean a' Mhinisteir

Broadcasts