Sorry, this episode is not currently available

Episode 1

DIY le Donnie, Series 1 Episode 1 of 5

Tha Donnie 'Dòtaman' MacLeòid a' sealtainn dhuinn gu bheil taobh eile air le sreath ur DIY! Le òrd is sàbh na làimh, tha Donnie ag obair air an taigh aige fhèin. A' cùmail sùil gheur air cosgaisean, tha Donnie a' cleachdadh seann stuth a-rithist mar 'units' agus 'worktops' airson dreach spaideil a chur air a' chidsin.

Tha e a' dèanamh obair-leasachaidh air an t-seòmar-shuidhe; teine ùr èifeachdach agus tòrr, tòrr comhdaich-bhlathachaidh fon làr! Tha Donnie cuideachd a' toirt seachad beachdan airson ar taighean a chumail ann an òrdugh- mar eiseimpleir a' cur phìoban ùra air oir a' mhullaich, a' càradh làr saimeant a tha briste, agus pròiseactan innteannach mar mullach bòrd ùr a dhèanamh de dh'fhiodh-làir a bh' aige mar-thà.

Ge bith dè th' ann; beachdan ùra, doighean-obrach, neo misneachd airson toiseach tòiseachaidh, tha rudeigin aig DIY le Donnie airson a h-uile DIYair.

Well-loved TV personality Donnie MacLeod shows us a different side in this series - his love of DIY! Armed with a hammer and saw, Donnie fearlessly undertakes work on his own home. In a cost-conscious refit of a 'granny-flat' kitchen, Donnie shows us how the likes of kitchen units and worktops can be reused to give a great new look, whilst also saving cash!

More money will be saved by an energy-efficient makeover of the living room, including a new fire and plenty of insulation! Donnie also provides tips to keep properties in great condition, such as replacing old rhones and guttering, sorting out broken step tiles and fixing a cracked cement floor, as well as some great pointers on what to do with spare decking!

Whether it's ideas, tips-of-the-trade, or inspiration to get you going on your own, DIY le Donnie has something for every budding DIY enthusiast.

Release date:

45 minutes

Last on

Mon 13 Apr 2015 22:30

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from DIY le Donnie

Companaidhean agus daoine a chuidich agus a ghabh pàirt anns An Dùbhlan

DIY le Donnie

Companies and individuals who contributed to An Dùbhlan.