Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Tha ceithir fichead bliadhna 's a deich ann air an t-seachdain seo bho chaidh Gàidhlig a chraobh-sgaoileadh air an rèidio an toiseach. Cluinnidh sinn an-diugh guthan na laoich a bha craoladh bho chionn dà fhichead bliadhna, nuair a chlàr Coinneach iad agus leth-cheud bliadhna de chraobh-sgaoileadh ann an Gàidhlig dha chomharrachadh.

Agus an cois iad sin tha guthan bho fichead bliadhna air ais, ag innse mar a thàinig atharrachadh agus leasachadh mòr a thaobh na Gàidhlig agus craobh-sgaoileadh.

bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Tue 3 Dec 2013 21:03