Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

22/11/2013

Cluinnidh sinn bho sgoilearan Taobh Siar Eilean Leòdhais 's iad trang a' togail airgid do dhaoine bochda Malawi ann an Afraga. Cluinnidh sinn criomagan bhon chuirm-chiùil shònraichte a chum iad, bho òrain Afraganach gu na duaisean a tha ri bhuannachadh anns an raffle mòr aca. Cluinnidh sinn feadhainn de na farpaisich a bha a' seinn aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail agus bidh Janice Ann a' toirt sùil air naidheachdan showbiz. Òrain, spòrs agus fealla-dhà gu leòr air Aileag! Feuch gum bi sibh ag èisteachd.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 23 Nov 2013 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.