Main content

Mairead NicLeòid, na h-Òganaich, a' bruidhinn ri bràthair a h-athar mu na h-òrain aige. Margaret Macleod, na h-Òganaich, talks to her uncle about his life and songs.

Nuair a bhiodh Mairead NicLeòid a' tighinn a Leòdhas air làithean-saora na sgoile, bha i a' cur seachad mòran dhan ùine sin còmhla ri a seanmhair agus bràithrean a h-athar an Tolastadh a' Chaolais. Fhads a bha na fir a' fighe air a' bheairt bhiodh iad cuideachd a' seinn, agus bhiodh Mairead òg ag èisteachd. Agus ged a thogadh Mairead an Dùn Èideann agus an Ceann Phàdraig, 's e a' Ghàidhlig a bh' aca rithe. Tha cuimhne mhath aig Mairead air na làithean dòigheil sin, agus ann an 2013 thill i a Tholostadh a cheilidh air bràthair a h-athar, Dòmhnall Norrie, nach maireann. Bha là ann agus bha fèill mhòr air fhèin a' seinn aig consairtean agus ceilidhean, agus ann an Òrain Dhòmhnaill Norrie, tha 'd a' còmhradh mu na h-òrain aige ( cuid a chaidh a chlàradh dhan BhBC bho chionn bhliadhnaichean ), mun bhaile agus mu na daoine.

When Margaret Macleod, of the acclaimed Gaelic band 'Na h-Òganaich', came to Lewis during her school holidays, much of the time was spent in Tolsta Chaolais with her granny and her father's brothers. As they worked the loom, they sang Gaelic songs and Mairead listened, they also spoke Gaelic to her despite her being brought up in Peterhead and Edinburgh. Mairead has vivid memories of that time and in Òrain Dhòmhnaill Norrie, first broadcast in 2013 she went back to Tolsta to talk to her sole remaining uncle, the late Dòmhnall Norrie, about their family, his songs ( some of which he recorded for the BBC ), the village and the people.

25 days left to listen

30 minutes

Last on

Sunday 10:00

Broadcasts

  • Tue 22 Oct 2013 13:30
  • Tue 22 Oct 2013 22:00
  • Sun 27 Oct 2013 10:00
  • Tue 12 Jan 2021 12:00
  • Tue 12 Jan 2021 22:00
  • Sunday 10:00