Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

16/09/2013

A-nochd 'se Aileen Elder agus Ceit Langhorne a tha còmhla ri Coinneach airson Breab a thoirt do Rapal. Tha an dithis aca nan oileanaich aig Sabhal Mòr Ostaig ach an dràsta tha'd dìreach air Greis-gnìomhachais a' thòiseachadh còmhla ri sgiobaidhean Radio nan Gàidheal ann an Steòrnabhagh. Bidh smachd aig Aileen agus Ceit air na h-òrain a chluinneas sibh a-nochd, òrain bho leithid Amelia Curran agus Emile Sandè. Gheibh sibh cuideachd cothrom èisteachd a-rithist ri dealbh-chluich èibhinn Rapal na seachdain 'sa, far a bheil gearain iongantach aig Catriona agus i air tadhal aig Ionad an Dotair. Ceòl, craic agus clabadaich gu leòr eadar na triùir. www.bbc.co.uk/rapal.

Release date:

1 hour, 57 minutes

Last on

Mon 16 Sep 2013 19:03