Main content
Sorry, this episode is not currently available

10/09/2013

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Feuch gum bi sibh ann! Join Morag for lively banter and great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig. Feuch gum bi sibh ann còmhla rithe le cupa tì nar laimh. Cur fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachaireachd air duilleag Facebook Mìre ri Mòir no sgrìobh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fòn an asgaidh gu 08000 96 7050.

Join Morag Macdonald for lively banter and great choice of traditional Gaelic music. Make a cup of tea and enjoy Morag's company for the rest of the morning. Please get in touch with your news by leaving a message on the Mire ri Mòir Facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Tue 10 Sep 2013 10:03

Music Played

 • Roddy Campbell

  Theid Mi Bharraigh

  • Back To Barra.
  • BARRA RECORDS LIMITED.
  • BRCD-001.
 • Kathleen Graham

  Mo Nighean Donn

  • Eilean Mo Ghaoil - The Music of Arran.
  • Brechin All Records.
  • CDBAR-008.
 • John Ellis and his Highland Country Band

  Captain Cameron's March & Scotlandwell

  • The Thistle and the Shamrock.
  • Lismor Digital.
  • LCOM-5282.
 • Effie Smith

  's Ann Am Bragar A Taobh Siar

 • Donald Archie MacPhail

  An Teid Thu Leam A Mhairi

 • And Chorus

  Mhic Iarla Nam Bratach Bana

  Artist: Donald Joseph Mackinnon

 • Emma Sweeney

  Golden Fiddle Waltz

  • Pangea.
  • Sweeney Records.
  • SR001.
 • Eilidh Mackenzie

  A' Moladh Na Hearadh

  • The Nicolson Institute 2004.
  • WHITE LABEL.
 • Maoldomhnaich

  A Mhairi Bhan Og

 • Hugh MacInnes

  Captain Lumsden, The 10th HLI Crossing The Rhine

 • Catherine Rose Murray

  A Bhirlinn Bheag

 • Gary Innes

  Angus Sutherland/Willie Coleman/Mrs C's Jig

  • How's the Craic?.
  • Skipinnish Records.
  • SKIPCD-05.
 • Seumas Mactaggart

  Null Do Dh'amerigaidh

 • Islay Accordion And Fiddle Club

  Irish Waltzes: My Homeland/Galway Shawl/Gentle Mother

  • Sounds Of Islay.
  • WHITE LABEL.
 • Calum Malcolm

  Solus M'aigh

  Artist: Fiona Kennedy

  • Coming Home.
  • COP.CON.
  • PIXIE-1003.
 • Allan MacDonald

  Eilean Sgiathanach mo chridh'

 • Dagger Gordon

  The Inchindownjig/Fergie Macdonald Of Acharacle

  • Highland Mandolin.
  • DAGGER MUSIC.
  • DAG-CD1.
 • Griogair Lawrie

  Siubhal A' Choire

  • Dail Riata.
  • DUNACH RECORDS.
  • cd-01.
 • Catriona Mackinnon

  Bothan Airigh Am Braigh Raineach

  Artist: Lisa Mackinnon

  • Back To Barra.
  • BARRA RECORDS.
  • BRCD-001.
 • Mr Alex MacLennan

  Margaid An T Salain

 • Schiehallion

  Donald Maclean's Farewell To Oban/Pm Jim Christie Of Wick

  • Calum's Road.
  • SCHIEHALLION.
  • SCD2010.
 • Ishbel T. MacDonald

  's Gur Ann Aig Toiseach A' Gheamhraidh

 • Iain MacIver

  Na Maragan

  • Nam Bhriathran Fhin.
  • EILEAN.
  • EACD102.
 • * Oatcakes

  Fisherman's/Dick Gossip's Reel/The Gravel Walk

  • Never Mind The Bannocks.
  • PETER AND ALBERT PRODUCTIONS.
  • PA101D.

Broadcast