This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Kamchatka gu Alaska

Iomradh bho Chairistìona Allon air turas-cuain a rinn i ann an 2013 eadar Kamchatka, an iar-thuath Ruisia, tro na h-eileanan Aleutian sa Chuan Shèimh, gu Alaska sna Stàitean Aonaichte. Eadar beanntan-teine, easan, eòin is mathain donn bha pailteas ri fhaicinn air a turas.

Christina Allon describes her journey from the Kamchatka Peninsula in north-west Russia, through the Aleutian Islands in the Pacific Ocean, to Alaska in the United States and reflects on the diverse and abundant wildlife she encounters along the way.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 8 Jan 2017 10:30