Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Deasbad Dhiciadain

Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek MacAoidh. A-nochd cothrom deasbad air cuspair, cianail fhèin cudthromach...'s dòcha? Cur fios thugainn le ur beachdan air ar duilleag Facebook, no sgrìobh post-dealain gu pluto@bbc.co.uk no fòn an asgaidh air 08000 967050.

Derek MacKay takes you home with the latest news and craic. Tonight's Wednesday Witterings is about a very important subject...or maybe not? Get in touch via our Facebook page, email us at pluto@bbc.co.uk or contact us on the free phone at 08000 967050.

Release date:

1 hour, 30 minutes

Last on

Wed 21 Aug 2013 17:30

Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook

Derek 'Pluto' Moireach

Faic na tha dol air an duilleag Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook.