Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Tha Catriona Nic a Phì air a bhith a' rannsachadh beatha Màiri Barbour a' chiad Chomhairliche boireann a bh'aig a' Phartaidh Làbarach ann an Glaschu. Cluinnidh sinn bho Mhàiri Bremner, Catrìona NicDhòmhnaill agus Ena NicDhòmhnaill a chuir seachad bliadhnaichean nan Comhairlichean anns na h-Eileanan an Iar. Tha Coinneach cuideachd a' faighinn a-mach dè na h-òrain a tha a' còrdadh ri daoine nuair tha iad a' faireachdainn caran mi-shùnndach. Agus ciamar a tha muinntir Cheap Bhreatainn a' gabhail ris an naidheachd gu bheil dùil ri dà thuath-gaoithe gan togail aig Hillside Boularderie.
bbc.co.uk/coinneach.

Release date:

57 minutes

Last on

Wed 22 May 2013 21:00