Main content
Sorry, this episode is not currently available

Clann Nan Gulag/Children of the Gulag

A documentary about the children in Stalinist Russia who were born in or sent to the gulags, where they were abused and starved.

Fo riaghail Stalin, bha na ceudan de mhìltean de chlann air an breith neo air a cuir ann an Gulag. Bha clann cho òg ri tri bliadhna a dh'aois air am faicinn mar ceannaircich, cunnartach dhan Stàit agus air an cuir ann an coilltean fhuar Siberia. Air an càineadh airson tighinn bhon 'sìol as miosa', bha a chlann seo air an sgaradh bho na teaghlaichean aca, air an goirteachadh, air an fhàgail gun biadh neo cùram. Le ùine bha barrachd is barrachd air a bhreith anns an ifrinn seo. Dh'fhàs iad suas gun aithne sam bith air an teaghlach aca, a creidsinn gur ann mar seo a bha beatha a h-uile leanabh san t-Saoghal.

Under Stalin, hundreds of thousands of children were born in or sent to, the gulags. Children as young as three could be considered dangerous counter-revolutionaries and taken to the wilds of Siberia. Condemned for 'coming from the worst stock', these children were separated from their families, abused, neglected and starved. Over time, more and more babies were born into the hell of the work camps. They grew up never knowing their families or homeland, believing that every child in the world lived the same way.

55 minutes

Broadcasts