Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Deasbad Diciadain

Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek Pluto Moireach. A-nochd cothrom deasbad, an tèid cleasan ùr ionnsachadh dha seann chù? Tha sinn eòlach gu leòr air an abairt 'an car a bhios san t-seann-mhaide, is duilich a thoirt às'
Cur fios thugainn le ar beachdan air ar duilleag Facebook, post-dealain pluto@bbc.co.uk no fòn an asgaidh 08000 967050.
an car a bhios san t-seann-mhaide, is duilich a thoirt às

Derek Pluto takes you home with the latest news and craic. In Wednesday's Witterings Pluto asks, can or should an old dog learn new tricks? Get in touch via our Facebook page, post-d: pluto@bbc.co.uk no fòn an asgaidh: 08000 967050.

Release date:

1 hour, 30 minutes

Last on

Wed 17 Apr 2013 17:30

Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook

Derek 'Pluto' Moireach

Faic na tha dol air an duilleag Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook.