Sorry, this episode is not currently available

Episode 10

Aibisidh/Quiz Show, Series 2 Episode 10 of 12

Fealla-dhà agus spòrs gu leòr is dà sgioba a' strì an aghaidh a chèile gus dearbhadh cho eòlach sa tha iad air faclan, seanfhaclan agus òrain Ghàidhlig. An t-seachdain seo tha Cairistìona Cheanadach agus Iain MacIlleMhìcheil a' strì an aghaidh Niall Iain Dòmhnallach agus Màiri Anna NicDhòmhnaill le Ùisdean MacIllInnein anns a' chathair.

Join two teams for some fun and entertainment as they compete to outdo each other in their knowledge of Gaelic words, proverbs and songs. Kristine Kennedy teams up with John Carmichael and Neil Iain Macdonald joins Mary Anne Macdonald, with chairman Hugh Dan Maclennan keeping all in check!

Release date:

30 minutes

Last on

Sat 3 Feb 2018 20:00

Credits

Role Contributor
PresenterHugh Dan MacLennan
ParticipantKristine Kennedy
ParticipantJohn Carmichael
ParticipantMary Anne Macdonald
ParticipantNiall Iain MacDonald