Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Ann an 'Tiugainn a Dhannsa' na seachdaine seo tha Ailean Caimbeul a' toirt thugaibh taghadh eile de cheòl a' bhogsa agus a' toirt sùil air ais air cuid de na còmhlain a bha ainmeil bho chionn bhliadhnaichean. Le dòchas gu dùisg e beagan cianalais dhuibh le ceòl bho leithid nan Còmhlain aig Bert Shorthouse, Iain MacIlleMhìcheil agus Jack Forsyth, tha Ailean cuideachd a' cluinntinn beagan chuimhneachain air dannsaichean òige bho Tèarlach MacColla à Àth Tharracail agus Gearasdan Loch Abair.

In this week's edition of Tiugainn a Dhannsa (Come Dancing) Allan Campbell introduces another selection of Scottish dance bands which includes some famous names of yesteryear as he aims to trigger nostalgic memories among listeners. Each programme also features younger bands alongside famous bands of the past and this week's selection includes the Bands of Bert Shorthouse, John Carmichael and Jack Forsyth. This week's guest is Charlie MacColl from Acharacle but now living in Fort William, and he will recall the music and dances of his youth.

Release date:

57 minutes

Last on

Sun 28 May 2017 12:00