Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

19/10/2012

An t-seachdain-sa bidh cothrom eile agaibh èisteachd ri prògram sònraichte de dh'Aileag bhon a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail 2012 ann an DunOmhainn. Cluinnidh sibh mar a chaidh dha feadhainn dhe na farpaisich agus fhuair Janice Ann an cothrom facail fhaighinn le tòrr a bha a' gabhail pàirt.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 23 Feb 2013 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.