Main content
Sorry, this episode is not currently available

Deicheadan (Cuir-ris, toirt air falbh, a' cruinneachadh)

Taic ann a bhith a' leasachadh sgilean obair-cinn matamataigeach aig ìre bun-sgoile: Deicheadan. Schools programme to support the development of good mental arithmetic skills.

Thairis air an dàrna sreath de phrògraman, tha Bella Bhragail agus Pòl Pongail a' stiùireadh sgoilearan gus na sgilean obair-cinn matamataigeach aca a leasachadh. Bheir iad air na sgoilearan a bhith ag obair an aghaidh a chèile, an aghaidh Bella agus Pòl agus an aghaidh a' ghleoca ann an suidheachadh a tha aotram agus tlachdmhòr. Agus, tha cudrom air na sgoilearan a bhith ag obrachadh a-mach freagairtean matamataig nan cinn cho luath 's a ghabhas agus nas luaithe na Bella!

Anns a' phrògram seo tha iad a' dol gu consart pop far a bheil aca ri sia ceistean a fhreagairt agus 's e deicheadan (cur-ris, toirt air falbh agus a' cruinneachadh) an earrann teagaisg.

Tha na prògraman air an dealbh gus taic a thoirt do chlann a tha ag obair a dh'ionnsaigh na dara ìre den Churraicealam airson Sàr-mhathais. Tha iad cuideachd a' sealltainn cho cudromach 's a tha obair-cinn matamataigeach anns an fharsaingeachd agus anns an t-saoghal mhòr, chan ann a-mhàin a thaobh obair sgoile.

Tha na ceistean 's nam freagairtean a tha anns a' phrògram rim faighinn anns na notaichean tidseir, cuide ri ceistean cruaidh eile, agus tha iad sin rim faighinn aig bbc.co.uk/foghlam.

20 minutes

Last on

Sun 27 Jan 2013 14:30

Clip

Broadcasts

  • Fri 25 Jan 2013 11:30
  • Sat 26 Jan 2013 10:30
  • Sun 27 Jan 2013 14:30