Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Anns a' chiad phrògram san t-sreath ùr 'Tiugainn a Dhannsa' tha Ailean Caimbeul a' toirt thugaibh taghadh de cheòl a' bhogsa agus a' toirt sùil air ais air cuid de na còmhlain a bha ainmeil bho chionn bhliadhnaichean. Le dòchas gu dùisg e beagan cianalais dhuibh le ceòl bho leithid Iain MacLachlainn, Addie Harper is Bobby MacLeòid, tha Ailean cuideachd a' cluinntinn beagan chuimhneachain air dannsaichean òige bho Chailean "Dholaidh" Dòmhnallach à Siabost.
Tiugainn a Dhannsa (Come Dancing) is a new series of accordion band music in which Allan Campbell seeks to trigger nostalgic memories among listeners as they hear some sounds of yesteryear. While young musicians will also be heard, each programme will feature famous bands of the past such as Bobby Macleod, Addie Harper and Ian MacLachlan. This week's guest is Cailean 'Dholaidh' MacDonald from Shawbost in Lewis who will share his memories from the dances of times past.

Release date:

57 minutes

Last on

Sun 19 Mar 2017 12:00