Main content
This programme is not currently available on BBC iPlayer

Oidhche Naomh/Christmas Eve Service

BBC ALBA's Christmas Eve service Oidhche Naomh comes from St Mary and St Finnan Church, Glenfinnan in Lochaber.

'S ann à Eaglais Naomh Moire is Fhionnainn ann an Gleann Fhionnainn, Loch Abar a tha Seirbheis BBC Alba a' tighinn air an Oidhche ron Nollaig. A-measg na bhios a gabhail pàirt, tha na seinneadairean Màiread Ford agus Raibeart MacDhonnchaidh, còmhla ri òigridh bho Sgoil Chiùil Loch Abar, Fèis Loch Abar agus Còisir Àrd-sgoil Mhalaig. Bidh Seinneadairean Chill Mhàillidh agus buill bho dhiofar eaglaisean san sgìre a' tighinn còmhla le coithional na h-eaglaise fhèin ann a bhith seinn Laoidhean Nolla.

BBC ALBA's Christmas Eve service Oidhche Naomh comes from St Mary and St Finnan Church, Glenfinnan in Lochaber. The ecumenical celebration will feature soloists Margaret Ford and Robert Robertson along with youngsters from Lochaber Music School, Fèis Loch Abar and Mallaig High School Choir. The Kilmallie Singers and members of other churches throughout the area will join the local congregation in well-known Gaelic Carols.

1 hour, 5 minutes

Last on

Christmas Day 2012 17:00

Clip

Broadcasts