Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Cothrom eile èisteachd ri prògram sònraichte bhon a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Dùn Omhain. Tha Coinneach a' dol air cùl an àrd-ùrlar còmhla ris na trì sgiobaidhean a tha a' gabhail pàirt ann an farpais criochnachaidh Comann na Dràma airson faighinn
a-mach mun obair ullachaidh - Sgioba Dràma Chille Mhoire, Sgioba Dràma Uibhist agus Theatar Dà Shealladh.

Release date:

57 minutes

Last on

Mon 31 Dec 2012 09:03