Sorry, this episode is not currently available

Episode 3

Air An Rathad, Series 5 Episode 3 of 9

Tha Fiona anns a' Bhruaich, aig Raon-rèisidh Chrimond, agus tha na càraichean a' bualadh na chèile fad na h-uine tron rèis. Bidh i a' feuchainn anns a' chiad rèis aice do mhnathan - agus chan e rud stòlda a tha sin idir idir!

Tha Calum Iain air cùl na cuibhle ann an càr Frangach - an Citroen DS4. Ach an e gràdh no gràin a th' aige dha? Tha aon rud cinnteach, bidh beachdan làidir aige!

Tha Cudaig a' cur an Vauxhall Chevette nar cuimhne - fear dhe na ciad 'superminis' mar a bha ac' orra - ach a bheil e fhathast math tro shùilean an latha an-diugh?

Fiona is in Fraserburgh at Crimond Racewayy, and the stock cars are smashing their way around the track. She takes part in her very first Ladies race - and it's not for the faint hearted!

Calum Iain is behind the wheel of a hot hatch from France - the Citroen DS4. Is it l'amour or a lemon? One thing's for sure, he'll tell us what he thinks of it!

Cudig remembers the Vauxhall Chevette - one of the first superminis - but have they stood the test of time ?

Release date:

30 minutes

Last on

Mon 20 Jun 2016 23:25

Credits

Role Contributor
PresenterCalum Iain Mackenzie
PresenterMurray MacLeod
PresenterFiona MacKenzie
PresenterDonald Macleod