Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Prògram sònraichte bhon a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Dùn Omhain. Tha Coinneach a' dol air cùl an àrd-ùrlar còmhla ris na trì sgiobaidhean a tha a' gabhail pàirt ann an farpais criochnachaidh Comann na Dràma airson faighinn
a-mach mun obair ullachaidh - Sgioba Dràma Chille Mhoire, Sgioba Dràma Uibhist agus Theatar Dà Shealladh.

Release date:

57 minutes

Last on

Thu 18 Oct 2012 22:00