Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

21/09/2012

An t-seachdainsa, bidh Laura NicIllinnein còmhla rinn air Aileag. Cluinnidh sinn bho sgoilearan Ghlaschu 's iad air a bhi a' bruidhinn air na caractaran Roald Dahl as fhèarr leotha. Bidh Laura a' leanntainn an aibidil Gàidhlig agus an diugh a' toirt sùil air an litir 'C'. Ceòl bho Flo-Rida agus Ne-yo agus cluinnidh sinn cuideachd cò a tha a' còmharrachadh cò là breith anns na làithean a tha romhainn. Post-d: aileag@bbc.co.uk
Laura MacLennan presents Aileag this week and she hears from Glasgow pupils about their favourite Raold Dahl character. Laura will be continuing with our Gaelic Alphabet strand which this week features the letter 'C'. Also music from Flo-Rida and Ne-yo. e-mail aileag@bbc.co.uk.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 22 Sep 2012 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.