Main content
Sorry, this episode is not currently available

Tbh as na h-ochdadan, na Geamannan Parailimpeach agus Tasglann nam Pàipearan Naidheachd. TV in the eighties, Paralympic Games and the British Newspaper Archive.

A' cuimhneachadh air prògraman Telebhisean as na h-ochdadan, aithris bho na Geamannan Parailimpeach ann an Lunnainn còmhla ri Iain Macleòid, Chrissie Lawson a' toirt iomradh air na h-Albannaich a rinn dachaigh anns an Abhainn Dhearg ann an Canada agus an t-seachdain seo se Niall Iain Dòmhnallach a bhios a' rannsachadh Tasglann Phàipearan Naidheachd Bhreatainn. bbc.co.uk/coinneach

Remembering television programmes from the eighties, update on the Paralympic Games in London, new details about a Scots settlement in Western Canada known as the Red River Valley and Niall Iain MacDonald has been researching the British Newspaper Archive. bbc.co.uk/coinneach.

57 minutes

Last on

Thu 6 Sep 2012 21:00

Broadcasts

  • Thu 6 Sep 2012 09:03
  • Thu 6 Sep 2012 21:00